The Power Plus

การบริการสำหรับพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล

 • บริการส่งฟรี
 • บริการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วัน
 • บริการสินค้าทดแทนระหว่างซ่อม
 • บริการติดตั้งฟรีโดยช่างผู้ชำนาญการ
 • Call Center 1284 ดูแลและตอบปัญหาโดยผู้ชำนาญ
 • *ภายใต้เงื่อนไข*

บริการส่งและติดตั้งฟรีรวดเร็วภายในวัน  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล*

 • เมื่อซื้อสินค้าทีวีขนาด 55 นิ้วขึ้นไป ที่ The Power
 • ชำระค่าสินค้าก่อน 14:00 น. สามารถจัดส่งได้ภายในวัน
 • กรณีเกินระยะ คิดค่าจัดส่งเพิ่ม กม.ละ 15 บาท หรือเหมารถทั้งคัน
 • บริการติดตั้งฟรีโดยช่างผู้ชำนาญการ เมื่อซื้อ TV พร้อมขาแขวนที่ The Power

การบริการสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

 • บริการส่งฟรี
 • บริการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วัน
 • บริการสินค้าทดแทนระหว่างซ่อม
 • บริการติดตั้งฟรีโดยช่างผู้ชำนาญการ
 • Call Center 1284  ดูแลและตอบปัญหาโดยผู้ชำนาญ
 • *ภายใต้เงื่อนไข*

บริการส่งและติดตั้งฟรีรวดเร็วภายในวัน  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล*

 • เมื่อซื้อสินค้าทีวีขนาด 55 นิ้วขึ้นไป ที่ร้าน The Power
 • เมื่อชำระค่าสินค้าก่อน 13:00 น. สามารถจัดส่งได้ภายในวันที่ซื้อในพื้นที่ระยะทางไม่เกิน 50 กม.
 • กรณีที่เกินระยะคิดค่าจัดส่งเพิ่ม กม.ละ 15 บาท หรือเหมารถทั้งคัน
 • บริการติดตั้งฟรีโดยช่างผู้ชำนาญการ เมื่อซื้อ TV พร้อมขาแขวนที่ The Power

บริการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วัน*
 • เดอะเพาเวอร์ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าเสียภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • ต้องเป็นสินค้าที่ออกใบเสร็จโดยโฮมโปร
 • ยกเว้นสินค้า BRAND SONY เปลี่ยนภายใน 7 วัน

บริการสินค้าทดแทนระหว่างซ่อม
 • เดอะเพาเวอร์ยินดีให้สินค้าทดแทนระหว่างซ่อม
 • สินค้าที่ใช้ทดแทนขนาด 32”- 40”
 • *โดยระยะเวลาในการซ่อมสินค้าหรือทดแทนสินค้าไม่เกิน 14 วัน*

ดูแลแก้ไขปัญหาโดยผู้ชำนาญผ่านเบอร์ตรง
 • เดอะเพาเวอร์ยินดีดูแลและแก้ไขปัญหาผ่านเบอร์ตรงโดยผู้ชำนาญ
 • ผ่าน Call center  1284  ในเวลาทำการ 09:00 น.–21:00 น.