term-and-condition

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน ฉลองเทศกาลคนเลิฟความคุ้ม
วันที่ 30 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563
ที่ HomePro และ The Power ทุกสาขา

เงื่อนไข บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งชำระเต็มจำนวนและรายการแบ่งชำระ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โฮมโปรและโฮมโปรเอส ทุกสาขา
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตส่วนราชการ และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
• สินค้าแบ่งชำระทั้งร้าน 0% นาน 4 เดือน มูลค่า 4,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
• สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000 เงื่อนไขการรับส่วนลด 13%

(ต่อที่ 1)
• ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards ที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และสามารถแลกรับส่วนลดได้ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ณ จุดขาย
• จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 13,000 บาท/เซลส์สลิป หรือยอดซื้อ 100,000 บาท/เซลส์สลิป
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับส่วนลด เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับส่วนลด ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย
• การแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (ทุก 1,000 คะแนน) หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน
• คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

(ต่อที่ 2)
• ผู้ถือบัตรเครดิตต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยเลือกลงทะเบียนแบบใดแบบหนึ่ง ระหว่างแบบไม่แลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards พิมพ์ BHS1 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก หรือ แบบแลกใช้คะแนนสะสม พิมพ์ BHS2 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 แบบ/ ท่าน (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) หากผู้ถือบัตรเครดิตส่ง SMS ลงทะเบียนทั้ง 2 แบบ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนทุกกรณี
• ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเครดิตเงินคืนตามประเภทที่ผู้ถือบัตรเครดิตเลือกลงทะเบียน และได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดเพียง Tier เดียวสำหรับรายการซื้อ (เซลส์สลิป) นั้น ๆ
• แบบไม่ใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ
• แบบแลกใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 80,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้น บัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกใช้คะแนนสะสมได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย
• ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และการแลกคะแนนสะสมต้องแลกเต็มจำนวน (ตามที่กำหนด) หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์นำยอดการใช้จ่ายมาคำนวณและให้เครดิตเงินคืนแบบไม่ใช้คะแนนสะสมแทน
• ธนาคารจะคำนวนยอดใช้จ่ายจากบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิกและไม่มีผิดนัดชำระ จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

เงื่อนไข บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม/บัตรเครดิต กรุงศรี

เงื่อนไข

(1)
• รับส่วนลด 3% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปรยกเว้นสินค้า Super Shock , Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์, สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง, โครงสร้าง, เหล็ก, อิฐ, ปูน, หลังคา, ไม้และสินค้าอื่นๆบางรายการ
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ส่วนลด 3% หรือเลือกรับของสมมานาคุณจากโฮมโปร สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติและราคาพิเศษ รวมสินค้า The Power
• ยกเว้น สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน หลังคา ไม้  ,สินค้า Super Shock , Clearance Sale ,Staff Price ,One Day Special ,Talk Of The Town ,สินค้าแลกซื้อ (PP) ,การซื้อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ,การซื้อ Gift Card,ค่าแรง ,ค่าติดตั้ง ,ค่าบริการ (SR) ,ร้านค้าเช่า
• ยอดซื้อหลังจากหักส่วนลด 3% แล้วไม่สามารถเข้าร่วมรายการช้อปครบรับฟรี แต่สามารถสะสมคะแนนในบัตร HomeCard ได้
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร. 1284

(2)
• บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม จำกัดการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระเพื่อรับส่วนลด 13% เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเลือกแลกคะแนน 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
• บัตรเครดิต กรุงศรี จำกัดการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือเลือกแลกคะแนน 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

(3)
• ตรวจสอบเงื่อนไขการผ่อนชำระสินค้าแต่ละรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์

*เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ทำรายการสินเชื่อผ่อนชำระโดยลงทะเบียน SMS ตามเงื่อนไข และได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันเท่านั้น
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน หลังคา และไม้ งดร่วมการผ่อนชำระ
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
• เครดิตเงินคืนคำนวณยอดผ่อนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซล์ลสลิปและผ่อนนาน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
• จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไ ว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าที่ให้บริการ โดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
• เงื่อนไขรับโฮมโปร E-Coupon ส่วนลดมูลค่า 600 บาท
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับ E-coupon ส่วนลดมูลค่า 600 บาท เฉพาะสมาชิกบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ที่มียอดผ่อนชำระสินค้าสะสมครบทุกๆ 30,000 บาท ที่โฮมโปร ทุกสาขา (ไม่รวมการกดเงินสด) ภายใน 1 ปี (365 วัน) นับจากวันอนุมัติบัตร โดยไม่จำกัดจำนวนคูปองส่วนลดที่มอบให้
• บริษัทฯ จะมอบคูปองส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หลังจากที่มียอดผ่อนชำระสินค้าสะสมครบทุกๆ 30,000 บาท
• E-coupon ส่วนลด ต้องใช้คู่กับบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ตามเงื่อนไขของแผนผ่อนชำระสินค้า ที่โฮมโปร ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ที่มียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักส่วนลดจาก E-Coupon เรียบร้อยแล้ว
• โปรดแสดงบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด พร้อมกดรับสิทธิ์และแสดงให้พนักงานแคชเชียร์ที่โฮมโปร ก่อนการชำระเงิน E-Coupon ส่วนลด มีอายุ 3 ปี นับจากเดือนที่ออกคูปอง E-Coupon ส่วนลด ไม่สามารถทอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีคูปองสูญหาย หรือมีผู้อื่นนำคูปองดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบัตร ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและร้านค้ากำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ E-Coupon เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไข บัตรเครดิต SCB

เงื่อนไขชําระเต็มจํานวน
(1) การแลกคะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
• สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท(“ผู้ถือบัตร) เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่โฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา แบบชําระเต็มจํานวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ “บัตรเครดิต) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563
• บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• เมื่อใช้จ่ายเฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB Private Banking และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเครดิต SCB ประเภทอื่น ยกเว้น Private Banking, Uns SCB Iwมิลี่พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB โดยจํากัดแลก คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนนที่ท่าน/ตลอดรายกาs
• ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท จันทร์ – ศุกร์ โดยจํากัดแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน/ ท่าน/ เดือน
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
• รายการผ่อนชําs SCB ดีจัง, ร้านค้าแร่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจํานวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตณ วันที่ทํารายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี

(2) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สําหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดเท่านั้น โดยส่ง SMS ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563
• ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภn(“ผู้ถือบัตร”) ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน และยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิตในที่ลงทะเบียนตามจํานวนที่ธนาคารกําหนดที่โฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด ยกเว้นรายการผ่อนชําระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung , ร้านค้า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อทนช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนํามารวมกันได้ จํากัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/ท่าน/วัน เฉพาะยอดชําระเต็มจํานวนต่อวัน
• จํากัดการให้ครดิตเงินคืนสูงสุด 80,000/บาท่าน/ตลอดรายการ
• จํากัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000/บาทท่าน/ตลอดรายการ เฉพาะยอดสะสมเชําระเต็มจํานวนตลอดรายการ
• จํากัดการให้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สําหรับยอดชําระเต็มจํานวนต่อวันรวมกับยอดสะสมเชําระเต็มจํานวนตลอดรายกาs
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระตามข้อกําหนดขอ ธนาคารและไม่เคยนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจWบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
• ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร – ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด Sยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้อ5แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคําตัดสินขอ ธนาคารเป็นที่สุด
• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาs
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ะยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคําตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777

(3) เงื่อนไขผ่อนชําระ
• สิทธิพิเศษนี้สําหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ที่งานโฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา โดยส่ง SMS ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 26 ก.พ. 63
• เครดิตเงินคืนจะคํานวนจากยอวอนชําระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กําหนด ภายในงานเมื่อผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ยอแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนํามาคํานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนํามารวมกันได้
• จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
• จํากัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ เฉพาะยอดอนชําระตลอดรายการ
• จํากัดการให้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สําหรับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปรวมกับยอดสะสมตลอดรายการ
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้ถ่ายครบตามเงื่อนไขกําหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)
• รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้น รายการเต็มจํานวน ร้านค้าเร่ , Call For Dee Jung , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของธนาคาร และไม่เคยกิน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้อบรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคําตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777

เงื่อนไข บัตรเครดิต KTC

(1) เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน (ภายใน 3 วัน)
• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปเท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด  มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
• กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
• การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

(2) เงื่อนไขบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%
• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
• สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ สามารถผ่อนชำระโดยบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC  PHONE/TC Mobile/KTC Online ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.80% นานสูงสุด 10 เดือนโดยต้องมีราคาสินค้า/บริการขั้นต่ำ 3,000 บาท

(3) เงื่อนไขผ่อนชำระทั้งร้าน 0% นาน 3 เดือน
• บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PPROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• บัตรเครดิต KTC สามารถร่วมรายการ 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
• ยกเว้น สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน หลังคา ไม้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตามรายการนี้

เงื่อนไข บัตรเครดิต TMB

เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ เงื่อนไขโปรโมชั่นผ่อนชำระ TMB Pay Plan 0%
• เมื่อทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% ทั้งร้าน นาน 4 และ 6 เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายรวม 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายรวม 3,000  บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
• ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก เงื่อนไขรวม
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
• ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 51,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ
• ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้า ภายหลัง
•รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
•สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tmbbank.com

เงื่อนไข บัตรเครดิต ธนชาต

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทยและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่โฮมโปรทุกสาขาระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 ยกเว้นบัตรเดบิตและบัตรองค์กร (Corporate Card) ไม่ร่วมรายการ
• สงวนสิทธิ์การร่วมรายการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (สำหรับบัตรเครดิต) และสูงสุด 24 เดือน (สำหรับบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus)

*การรับเครดิตเงินคืน
• สำหรับหมายเลขบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเท่านั้น
• การผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN ต้องเป็นยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้วต่อเซลล์สลิป
• เฉพาะสมาชิกบัตรที่ทำรายการแบบชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN โดยธนาคารฯจะคำนวณเครดิตเงินคืน ตามแต่ละช่วงของยอดชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป ต่อหมายเลขบัตร (ตามตารางตามขั้น) โดยยอดคำนวณไม่สามารถนำมารวมกันระหว่างรายการผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN และรายการชำระเต็มจำนวนได้ และยกเว้นการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center  (IPP on call)
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด  56,600 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  โดยรายการชำระเต็มจำนวนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21,600 บาท และ รายการผ่อนชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท
• สงวนสิทธิ์ยอดการผ่อนชำระ 0% นาน 10 ,15 ,18 และ 24 เดือน ไม่ร่วมรายการคำนวณรับเครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเพิ่มเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกเครดิตเงินคืนในกรณีทีใช้บัตรเครดิตเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรฯในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรฯโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรฯให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้

**การใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลด
• การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น และเป็นคะแนนสะสมที่มีอยู่ขณะทำรายการเท่านั้น
• ใช้ได้ทั้งการชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ โดยแลกคะแนนใช้เป็นส่วนลดได้ที่เครื่องแลกคะแนนของธนาคาร ณ จุดขาย ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• การใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกใช้แทนส่วนลด 100 บาท จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตร ตลอดรายการ และใช้คะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
• คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้เป็นส่วนลดในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น และไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้า

*/**เงื่อนไขรวม
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารฯ ได้
• เฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ โดยไม่รวมรายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
• ข้อกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th  หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

เงื่อนไข บัตรเครดิต UOB

*เงื่อนไขรายการ :
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรยูโอบี แคชพลัส ที่โฮมโปร ทุกสาขา โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท เมื่อแบ่งชำระสินค้า 0% ตั้งแต่ 15,000  บาทต่อเซลส์สลิป
• แบ่งชำระ 4 เดือน และ 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี  สำหรับสินค้าทุกชิ้น / แบ่งชำระ 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ  หรือแบ่งชำระผ่านบัตรยูโอบีแคช พลัส  4 เดือน , 6 เดือน และ 20 เดือนสำหรับสินค้าทุกชิ้น / แบ่งชำระ 12  เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป และการรับเครดิตเงินคืน เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตาราง ต่อที่ 1
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ต่อบัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ HP20 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต /บัตรแคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะคำนวณจากรายการผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรยูโอบี แคชพลัส ที่โฮมโปร ทุกสาขา
• ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก/บัตรยูโอบีแคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

ต่อที่ 2: รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
• บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขการแบ่งชำระ ณ จุดขาย
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

เงื่อนไข บัตรเครดิต AEON

*เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่โฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแต่ละรอบรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้ รอบที่ 1 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 และรอบที่ 2 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 เท่านั้น
• ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
ต่อที่ 1 : รับส่วนลดสูงสุด 12% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โฮมโปร Call Center 1284
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 14,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขดังนี้
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 – 19,999 บาท/เซลส์สลิป   รับเครดิตเงินคืน 100 บาท • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000- 99,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป  รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท(สูงสุด 14,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รอบรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด/เซลส์สลิป และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
• ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
(1) SMS โดยพิมพ์ HPA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
(2) แอพพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
(3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตร และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดใช้จ่าย เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
• บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมโฮมโปรออนไลน์, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
• บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในแต่ละรอบรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้ รอบที่ 1 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563  และรอบที่ 2 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 เท่านั้น ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
• ยอดใช้จ่ายของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
• ส่วนลด และเครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
(2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
(3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นหากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
• โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

*เงื่อนไขรายการผ่อนชำระ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
• บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์” เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ออกโดยบริษัทฯ
• เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือนขึ้นไปรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังนี้
• ยอดผ่อนชำระ 10,000 – 19,999 บาท/เซลส์สลิป   รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 20,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท • ยอดผ่อนชำระ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
• ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการทาง
(1) SMS โดยพิมพ์ AE7 ตามด้วยหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
(2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
(3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดผ่อนชำระ เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
• บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ที่ลงทะเบียนร่วมรายการและมียอดผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
• เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนงวดที่ 3 ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
• เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก มีสถานะปกติและมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
(2)
ใช้บัตรสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
(3) ใช้บัตรสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
• บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
• โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ หรือที่ www.aeon.co.th
• กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไข บัตรเครดิต First Choice

เงื่อนไขบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน หลังคา และไม้ งดร่วมการผ่อนชำระ

คุ้มที่ 1
• พิเศษเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ทำรายการสินเชื่อผ่อนชำระและลงทะเบียน SMS ตามเงื่อนไข และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันก่อนทำรายการเท่านั้น
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
• เครดิตเงินคืนคำนวณยอดผ่อนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ

คุ้มที่ 2
• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับ ก่อนทำรายการเท่านั้น
• จำกัดการแลกคะแนนเฉพาะบัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ บัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม เท่านั้น
• จำกัดแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟริสช้อยส์ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 110 บาท เมื่อมียอดผ่อนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 110 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
• คะแนนสะสมจะถูกหักและคืนเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขายและไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• กรณีตรวจสอบว่าคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการทำรายการคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงิน
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ เงื่อนไขอื่นๆ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าที่ให้บริการ โดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไข ผ่อนทั้งร้าน 0%*

ผ่อนทั้งร้าน 0%*
บัตรเครดิต ผ่อนนาน (เดือน) ยอดชำระขั้นต่ำ/ต่อเซลล์สลิป
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต กรุงศรี 4, 10 2,000.-, 15,000.-
บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อย 3, 6, 12 1,000.-, 1,800.-, 10,000.-
บัตรเครดิต First Choice 3 1,000.-
บัตรเครดิต KTC 3 900.-
บัตรเครดิต SCB 4, 10 2,000.-, 5,000.-
บัตรเครดิต KBank 4 2,000.-
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ 4 4,000.-
บัตรเครดิต ยูโอบี 4, 6 2,000.-, 3,000.-
บัตรยูโอบี แคชพลัส 20 10,000.-
บัตรเครดิต ซิตี้ 3 1,500.-
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 3 1,500.-
บัตรเครดิตธนชาต 3 หรือ 10 3,000.-
บัตรธนชาตแฟลชพลัส 3, 10 หรือ 18 3,000.-
บัตรเครดิต TMB 4, 6 / 10 1,500.-/3,000.-
บัตรเครดิต AEON 3 3,000.-

เงื่อนไข บัตรเครดิต SCB

เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน
(1) การแลกคะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท(“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่โฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา แบบชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์(“บัตรเครดิต”) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563
• บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• เมื่อใช้จ่ายเฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB Private Banking และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเครดิต SCB ประเภทอื่น ยกเว้น Private Banking, บัตร SCB แฟมิลี่พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB โดยจำกัดแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
• ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท จันทร์ – ศุกร์ โดยจำกัดแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน/ ท่าน/ เดือน
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
• รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี

(2) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยส่ง SMS ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563
• ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท(“ผู้ถือบัตร”) ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน และยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดที่โฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung , ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/ท่าน/วัน เฉพาะยอดชำระเต็มจำนวนต่อวัน
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 80,000/บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000/บาท/ท่าน/ตลอดรายการ เฉพาะยอดสะสมชำระเต็มจำนวนตลอดรายการ
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดชำระเต็มจำนวนต่อวันรวมกับยอดสะสมชำระเต็มจำนวนตลอดรายการ
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปและข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
• ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777

(3) เงื่อนไขผ่อนชำระ
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ที่งานโฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา โดยส่ง SMS ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 26 ก.พ. 63
• เครดิตเงินคืนจะคำนวนจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในงานเมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ เฉพาะยอดผ่อนชำระตลอดรายการ
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปรวมกับยอดสะสมตลอดรายการ
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)
• รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้น รายการเต็มจำนวน ,ร้านค้าเช่า , Call For Dee Jung , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777

เงื่อนไข บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม/บัตรเครดิต กรุงศรี

เงื่อนไข
(1)

• รับส่วนลด 3% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปร ยกเว้นสินค้า Super Shock , Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์, สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง, โครงสร้าง, เหล็ก, อิฐ, ปูน, หลังคา, ไม้และสินค้าอื่นๆบางรายการ
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ส่วนลด 3% หรือเลือกรับของสมมานาคุณจากโฮมโปร สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติและราคาพิเศษ รวมสินค้า The Power
• ยกเว้น สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน หลังคา ไม้  ,สินค้า Super Shock , Clearance Sale ,Staff Price ,One Day Special ,Talk Of The Town ,สินค้าแลกซื้อ (PP) ,การซื้อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ,การซื้อ Gift Card ,ค่าแรง ,ค่าติดตั้ง ,ค่าบริการ (SR) ,ร้านค้าเช่า
• ยอดซื้อหลังจากหักส่วนลด 3% แล้วไม่สามารถเข้าร่วมรายการช้อปครบรับฟรี แต่สามารถสะสมคะแนนในบัตร HomeCard ได้
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร. 1284

(2)
• บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม จำกัดการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระเพื่อรับส่วนลด 13% เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเลือกแลกคะแนน 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
• บัตรเครดิต กรุงศรี จำกัดการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือเลือกแลกคะแนน 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลกณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

(3)
• ตรวจสอบเงื่อนไขการผ่อนชำระสินค้าแต่ละรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์

*เงื่อนไขรายการเครดิตเงินคืน
• สิทธิพิเศษเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ทำรายการสินเชื่อผ่อนชำระโดยลงทะเบียน SMS ตามเงื่อนไข และได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันเท่านั้น
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน หลังคา และไม้ งดร่วมการผ่อนชำระ
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
• เครดิตเงินคืนคำนวณยอดผ่อนทุก 8,000 บาทขึ้นไป ต่อเซล์ลสลิปและผ่อนนาน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
• จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าที่ให้บริการ โดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

*เงื่อนไข E-Coupon ส่วนลดมูลค่า 600 บาท
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับ E-coupon ส่วนลดมูลค่า 600 บาท เฉพาะสมาชิกบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ที่มียอดผ่อนชำระสินค้าสะสมครบทุกๆ 30,000 บาท ที่โฮมโปรทุกสาขา (ไม่รวมการกดเงินสด) ภายใน 1 ปี (365 วัน) นับจากวันอนุมัติบัตร โดยไม่จำกัดจำนวนคูปองส่วนลดที่มอบให้
• บริษัทฯ จะมอบคูปองส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน ทันทีหลังจากที่มียอดผ่อนชำระสินค้าสะสมครบทุกๆ 30,000 บาท
• E-coupon ส่วนลด ต้องใช้คู่กับบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ตามเงื่อนไขของแผนผ่อนชำระสินค้า ที่โฮมโปร ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ที่มียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักส่วนลดจาก E-coupon เรียบร้อยแล้ว
• โปรดแสดงบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด พร้อมกดรับสิทธิ์และแสดงให้พนักงานแคชเชียร์ที่โฮมโปร ก่อนการชำระเงิน
• E-coupon ส่วนลด หมดอายุวันที่ 1 ม.ค. 2566
• E-coupon ส่วนลด ไม่สามารถทอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีคูปองสูญหาย หรือมีผู้อื่นนำคูปองดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบัตร ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 – 29 ม.ค. 2563
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและร้านค้ากำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ E-Coupon เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไข บัตรเครดิต KTC

(1)เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน (ภายใน 3 วัน)
• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 29  มกราคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 15% หรือ 17% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
• กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
• การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

(2) เงื่อนไขบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%
• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 29 มกราคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
• สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ สามารถผ่อนชำระโดยบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.80% นานสูงสุด 10 เดือนโดยต้องมีราคาสินค้า/บริการขั้นต่ำ 3,000 บาท

(3) เงื่อนไขผ่อนชำระ 0% ทั้งร้านนาน 3 เดือน
• บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• บัตรเครดิต KTC สามารถร่วมรายการ 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตามรายการนี้

เงื่อนไข บัตรเครดิต KBank

*เงื่อนไขรายการผ่อนชำระ
• เฉพาะรายการแบ่งจ่ายที่ผ่านจากเครื่องรับบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) เท่านั้น สำหรับรายการส่งเสริมการขายในสาขาของ Home Product Center ทุกสาขา เท่านั้น
• เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการแบ่งจ่ายผ่าน Smart Pay 0% ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลา 6-10 เดือน) จากหมายเลขบัตรเครดิตเดียว กัน รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท/บัตร/วัน และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 56,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
• เงื่อนไขการแบ่งจ่ายเฉพาะรายการ Home Product Center รับค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายเองเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ พิมพ์ HMM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบก่อนทำรายการแบ่งจ่าย
• รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลังจบรายการไปแล้ว 120 วัน
• บัตรที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
• สิทธิ์ในการรับเครดิตเงิน (Cash Back) ต้องส่ง SMS ถูกต้องตามเงื่อนไข โดยต้องได้รับข้อความยืนยันจากธนาคารและลงทะเบียนในวันทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
• กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับลูกค้า
• สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
• ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข บัตรเครดิต TMB

เงื่อนไขโปรโมชั่นแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
• เมื่อทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% ทั้งร้าน นาน 4 และ 6 เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายรวม 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายรวม 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
• ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ เงื่อนไขรวม
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
• ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ
• ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tmbbank.com

เงื่อนไข บัตรเครดิต ธนาคารธนชาต

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทยและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่โฮมโปรทุกสาขาระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 ยกเว้นบัตรเดบิตและบัตรองค์กร (Corporate Card) ไม่ร่วมรายการ
• สงวนสิทธิ์การร่วมรายการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด10 เดือน (สำหรับบัตรเครดิต) และสูงสุด 24 เดือน (สำหรับบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus)

*การรับเครดิตเงินคืน
• สำหรับหมายเลขบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเท่านั้น
• การผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN ต้องเป็นยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้วต่อเซลล์สลิป
• เฉพาะสมาชิกบัตรที่ทำรายการแบบชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN โดยธนาคารฯจะคำนวณเครดิตเงินคืน ตามแต่ละช่วงของยอดชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป ต่อหมายเลขบัตร (ตามตารางตามขั้น) โดยยอดคำนวณไม่สามารถนำมารวมกันระหว่างรายการผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN และรายการชำระเต็มจำนวนได้ และยกเว้นการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center (IPP on call)
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 56,600 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยรายการชำระเต็มจำนวนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21,600 บาท และ รายการผ่อนชำระ0%รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท
• สงวนสิทธิ์ยอดการผ่อนชำระ 0% นาน 10 ,15 ,18 และ 24 เดือน ไม่ร่วมรายการคำนวณรับเครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเพิ่มเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกเครดิตเงินคืนในกรณีทีใช้บัตรเครดิตเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรฯในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรฯโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรฯให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้

**การใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลด
• การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น และเป็นคะแนนสะสมที่มีอยู่ขณะทำรายการเท่านั้น
• ใช้ได้ทั้งการชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ โดยแลกคะแนนใช้เป็นส่วนลดได้ที่เครื่องแลกคะแนนของธนาคาร ณ จุดขาย ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• การใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกใช้แทนส่วนลด 100 บาท จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตร ตลอดรายการ และใช้คะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
• คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้เป็นส่วนลดในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น และไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้า

*/**เงื่อนไขรวม
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารฯ ได้
• เฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ โดยไม่รวมรายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
• ข้อกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณจุดขาย หรือ thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

เงื่อนไข บัตรเครดิต UOB

*เงื่อนไขรายการ :
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรยูโอบี แคชพลัส ที่โฮมโปร ทุกสาขา โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0%: แบ่งชำระ 0% สูงสุด 20 เดือน ระยะเวลาแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท 4 เดือน และ 6 เดือน สำหรับสินค้าทุกชิ้น หรือ แบ่งชำระ 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ / ระยะเวลาแบ่งชำระผ่านบัตรยูโอบีแคช พลัส 12 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ หรือ แบ่งชำระ 4 เดือน / 6 เดือน / 20 เดือน สำหรับสินค้าทุกชิ้น

เงื่อนไขต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาท/เซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งชำระที่ระบุในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563
• ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรยูโอบีแคชพลัส ที่โฮมโปร ทุกสาขา
• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ HPRO3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี /บัตรยูโอบี แคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตลอดรายการ
• ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรยูโอบีแคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

เงื่อนไขต่อที่ 2 : รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
• บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขการแบ่งชำระ ณ จุดขาย
• ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ  www.uob.co.th

เงื่อนไข บัตรเครดิต AEON

*เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่โฮมโปร และโฮมโปร เอส ทุกสาขา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแต่ละรอบรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้ รอบที่ 1 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 และรอบที่ 2 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 เท่านั้น
2. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
ต่อที่ 1 : รับส่วนลดสูงสุด 12% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โฮมโปร Call Center 1284
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 14,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขดังนี้

• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 – 19,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท

(สูงสุด 14,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รอบรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด / เซลส์สลิป และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
(1) SMS โดยพิมพ์ HPA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
(2) แอพพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
(3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ)ภายในเดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตร และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดใช้จ่าย เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
4. บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมโฮมโปรออนไลน์, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ,  สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
5. บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในแต่ละรอบรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้ รอบที่ 1 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 และรอบที่ 2 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 26 ก.พ. 2563 เท่านั้น ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
6. ยอดใช้จ่ายของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
7. ส่วนลด และเครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
(2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
(3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นหากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

**เงื่อนไขผ่อนชำระ
• รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563
• บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์” เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือ สำหรับบริการ “อิออน แฮปปี้ แพลน” เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
• เมื่อผ่อนสินค้ายอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือผ่านวงเงินบัตรเครดิตรับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน 3 เดือน
• เมื่อผ่อนสินค้ายอดสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 0.59% ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนนาน 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13.02% ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์ และยกเว้นการมอบสิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
(2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
(3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิ์
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
• โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
• กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไข บัตรเครดิต First Choice

เงื่อนไขผ่อนชำระ
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า/สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง เหล็ก อิฐ ปูนหลังคา และไม้ งดร่วมรายการผ่อนชำระ

คุ้มที่ 1 พิเศษเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ทำรายการสินเชื่อผ่อนชำระและลงทะเบียน SMS ตามเงื่อนไข และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันก่อนทำรายการเท่านั้น
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
• เครดิตเงินคืนคำนวณยอดผ่อนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

คุ้มที่ 2 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับ ก่อนทำรายการเท่านั้น
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
• จำกัดการแลกคะแนนเฉพาะบัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ บัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม เท่านั้น
• จำกัดแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 110 บาท เมื่อมียอดผ่อนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• จำกัดรับเครดิตเงินคืน 110 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
• คะแนนสะสมจะถูกหักและคืนเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขายและไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• กรณีตรวจสอบว่าคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการทำรายการคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ เงื่อนไขอื่นๆ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าที่ให้บริการ โดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไข บัตรเครดิต JCB

*เงื่อนไขการแจกบัตรของขวัญโฮมโปร
• สิทธิพิเศษนี้สําหรับบัตรเครดิต JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยมียอดชําระเต็มจํานวนหรือผ่อนชำระทุกประเภทครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
• ยอดชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อรับบัตรของขวัญโฮมโปรได้
• สงวนสิทธิ์จํากัดการรับบัตรของขวัญโฮมโปร ได้สูงสุด 5 ใบต่อเซลล์สลิป / ครั้ง / บัตรเครดิต
• จำกัดสิทธิ์ที่จำนวน12,250 สิทธิ์ตลอดรายการ ขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง
• สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน เพื่อรับบัตรของขวัญโฮมโปร โดยนําเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่ายภายในวันเดียวกันและสาขาเดียวกัน  ภายใต้ชื่อ-สกุล/หมายเลขบัตรเดียวกัน พร้อมแสดงบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการมาลงทะเบียนรับบัตรของขวัญโฮมโปรที่จุดบริการลูกค้าที่กำหนด
• ไม่สามารถรวบรวมใบเสร็จ เพื่อแลกรับบัตรของขวัญโฮมโปรได้
• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้บัตรของขวัญโฮมโปร จากด้านหลังของบัตรของขวัญโฮมโปร โดยบัตรของขวัญโฮมโปรจะต้องชำระร่วมกับบัตรเครดิต JCB เท่านั้น
• JCB และโฮมโปรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อโต้แย้ง คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข ผ่อนทั้งร้าน 0%*

ผ่อนทั้งร้าน 0%*
บัตรเครดิต ผ่อนนาน (เดือน) ยอดชำระขั้นต่ำ/ต่อเซลล์สลิป
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต กรุงศรี 4, 10 2,000.-, 15,000.-
บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อย 3, 6, 12 1,000.-, 1,800.-, 10,000.-
บัตรเครดิต First Choice 3 1,000.-
บัตรเครดิต KTC 3 900.-
บัตรเครดิต SCB 4, 10 2,000.-, 5,000.-
บัตรเครดิต KBank 4 2,000.-
ธนาคารกรุงเทพ 4 4,000.-
บัตรเครดิต ยูโอบี 4, 6 2,000.-, 3,000.-
บัตรยูโอบี แคชพลัส 20 10,000.-
บัตรเครดิต ซิตี้ 3, 10 1,500.-, 5,000.-
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 3/10, 24 1,500.-/ 5,000.-
บัตรเครดิตธนชาต 3 หรือ 10 3,000.-
บัตรธนชาตแฟลชพลัส 3, 10 หรือ 18 3,000.-
บัตรเครดิต TMB 4, 6/10 1,500.-/3,000.-
บัตรเครดิต AEON 3 3,000.-

เงื่อนไข ช้อปครบ...รับฟรี

1. รวบรวมใบเสร็จภายใต้ ชื่อ-นามสกุล หรือ หมายเลขบัตรสมาชิก HomeCard / วันเดียวกัน (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และต้องแลกรับสินค้าภายในวันเดียวกันกับวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

2. ยกเว้นสินค้าตัวโชว์/สินค้าที่ขึ้นต้นด้วย รหัสสินค้า BM (กลุ่มโครงสร้าง, วัสดุก่อสร้าง)/รหัสสินค้า IT (กลุ่มสินค้ากล้อง, โทรศัพท์มือถือ, สินค้าไอที)/รหัสสินค้า PP (สินค้าพรีเมี่ยม, สินค้าแลกซื้อ/ รหัสสินค้า SR (การชำระค่าบริการ, ค่าดำเนินการ, ค่าติดตั้ง, ค่าวางระบบ), ร้านค้าเช่า

3. ยกเว้นสินค้าแบรนด์ JVC, Nokia, Cannon

4. ยกเว้นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย * หรือ C, สินค้า Clearance

5.ยกเว้นยอดซื้อสินค้าเหมา หรือซื้อเพื่อเชิงพาณิชย์ (เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ) และการซื้อผ่านระบบออนไลน์ (homepro.co.th)

6. ยกเว้นยอดซื้อสินค้าแผนกเครื่องนอนและสินค้าตกแต่งบ้าน ที่ได้รับส่วนลด 3-10% จากบัตรสมาชิกโฮมการ์ด ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ทั้งจำนวน

7. ยกเว้นยอดซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต AMEX, DINERS, ส่วนลดโครงการ, Store Discount, ลูกหนี้โครงการ, ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ทั้งจำนวน

8. ยอดซื้อที่ได้รับส่วนลดจาก Privilege Card, VIP 5% ร่วมรายการได้หลังหักส่วนลด ภายใต้หมายเลขบัตรสมาชิก/วัน/สาขา เดียวกัน

9. ยอดซื้อที่มีการชำระโดยมี Refund Note, คูปองเงินสด, และ Discount Coupon ร่วมรายการได้หลังหักยอด Refund Note, คูปองเงินสด และ Discount Coupon

10. ยอดซื้อที่ชำระโดยมี Gift Voucher ที่ประทับตรา Tender 07/11/13/23/50/54/59/93 ร่วมรายการได้หลังหักยอดที่ชำระด้วย Gift Voucher ดังกล่าว

11. การชำระด้วยเงินมัดจำจะได้ร่วมรายการโปรโมชั่น เมื่อมีการชำระเงินครบตามจำนวนในช่วงที่จัดรายการโปรโมชั่น

12. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ ที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าต้องรับของสมนาคุณกลับทันที กรณีต้องการให้มีการจัดส่งหรือฝากส่งของสมนาคุณทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเก็บค่าขนส่ง โดยคิดตามระยะทาง