เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน ดู Netflix ไม่อั้นเพิ่มสูงสุด 2 เดือน
วันที่ 31 ต.ค. 2562 – 29 ม.ค. 2563 
ที่ โฮมโปร และ The Power ทุกสาขา

เงื่อนไข

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
ทางช่องทาง SMS เพียงครั้งเดียว ก่อนการทำรายการ โดยการพิมพ์ NF  เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

สมัครสมาชิก Netflix : www.netflix.com/krungsricard

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก่อนการทำรายการ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ภายใน 29 ม.ค. 2563 เท่านั้น)
 • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลด 3% บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งในส่วนของรูดเต็มจำนวนและผ่อนชำระ
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ได้แก่แผนก The Power, เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า) , เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (เช่น เครื่องดูดฝุ่น หม้อหุงข้าว กาต้มน้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง)
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ดูเพิ่มสูงสุด 2 เดือน โดยจะให้ในรูปแบบเครดิตเงินคืนหลังจากที่มีรายการเรียกเก็บจาก Netflix ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้สูงสุดไม่เกิน 280 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือไม่เกิน 560 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • ในกรณีลูกค้าไม่เคยมีบัญชี Netflix มาก่อน สามารถสมัครบัญชี Netflix และผูกการชำระค่าบริการ Netflix ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีที่ร่วมรายการ สมัครบัญชี Netflix ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น (ภายใน 29 ม.ค. 2563) ที่ netflix.com/krungsricard
 • ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับบัตรเครดิต เจซีบี ทุกประเภท
 • เพิ่มเติม krungsricard.com/netflix

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน LG Life’s Good
วันที่ 31 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
ที่ โฮมโปร ทุกสาขา

เงื่อนไข ทั่วไป

: โปรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
: สินค้าตัวโชว์ ราคาโครงการ และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

เงื่อนไข คุ้ม1

 *เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม2

ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม รูดเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืน

ช้อปผ่านบัตร…(บาท)ขึ้นไป/ บัตร/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)
25,000.- 200.-
50,000.- 1,000.-
70,000 .- 2,000.-

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บ./ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ)

*เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม3

ลูกค้า บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม  รับส่วนลด 3%  + พิเศษ! ลดเพิ่มอีก 2%*

*เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า LG ที่ร่วมรายการ, เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ, ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

 

เงื่อนไข พิเศษ

รับส่วนลดเพิ่มอีก 5%* เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเก่าเข้าโครงการ Give it Forward

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน Sony Super Sale
วันที่ 31 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
ที่ The Power ทุกสาขา

เงื่อนไข : คุ้มที่ 1

ช้อปที่วีโซนี่ รับส่วนลดสูงสุด 5,000.- • ตรวจสอบรุ่นที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข : คุ้มที่ 2

ขยายเวลารับประกันเพิ่ม สูงสุด 3 ปี สําหรับ TV 4K ทุกรุ่น • ลูกค้าลงทะเบียน ผ่าน My Sony

เงื่อนไข : คุ้มที่ 3

สิทธิเศษ จากสถาบันการเงิน บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินั่ม และบัตรเครดิตกรุงศรี

ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 5%* (เมื่อช้อปทีวี BRAND SONY ตั้งแต่บาทแรกขึ้นไป) เฉพาะบัตรโฮมโปร วีซ่า แพทินัม โดยรับส่วนลด 3%+2% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปร
• ยกเว้นสินค้าราคาโครงการ, Shock Sale, Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าอื่นๆ บางรายการ
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ต่อที่ 2 บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม แลกคะแนนเท่ายอดชําระ ลด 13%
• บัตรเครดิต กรุงศรี แลกคะแนนเท่ายอดชําระ ลด 10%
• จํากัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัตร/วัน สําหรับบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
• จํากัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดที่ 15,000 คะแนน/บัตร/วัน สําหรับบัตรเครดิต กรุงศรี

ต่อที่ 3 รูดชําระเต็มจํานวนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000.-
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนโดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลัก แล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3 บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ)
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินได้
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้อง เกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กําหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
• ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการ ส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสําคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจําเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
•รายละเอียด การรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด
• สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
• จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอแคมเปญ สําหรับยอดใช้จ่าย 140,000 บาท รับเครดิต เงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน LG Super Sale
วันที่ 31 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
ที่ The Power ทุกสาขา

เงื่อนไข คุ้ม 1

ช้อปทีวี LG รุ่นที่ร่วมรายการรับฟรีของสมนาคุณสูงสุด มูลค่า 5,990 บาท เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ
ตรวจสอบรุ่นที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม 2

สิทธิพิเศษ จากสถาบันการเงิน ต่อที่ 1 รับส่วนลดสุด 5% (เมื่อช้อปทีวีและเครื่องเสียง BRAND LG ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป) เฉพาะบัตรโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โดยรับส่วนลด 3%+2% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปร

 • ยกเว้นสินค้าราคาโครงการ, Shock Sale, Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าอื่นๆ บางรายการ
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ต่อที่ 2 บัตรเครต โฮมโปร วิซ่า แพลทินัม แลกคะแนนเท่ายอดชำระ ลด 13%
 • บัตรเครดิต กรุงศรี แลกคะแนน เท่ายอดชำระ ลด 10%
 • จํากัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัตร/วัน สําหรับบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 • จํากัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดที่ 15000 คะแนน/บัตร/วัน สําหรับบัตรเครดิตกรุงศรี ต่อที่ 3 รูดชำระเต็มจํานวนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000.- ลงทะเบียน รับเครดิตเงินคืนโดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ)
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กําหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยมีข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสําคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจําเป็น
 • บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด
 • สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้อง เพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สําหรับยอดใช้จ่าย 140,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ
 • ตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน Hitachi Crazy Sale
วันที่ 31 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
ที่ โฮมโปร ทุกสาขา

เงื่อนไข ทั่วไป

: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด
: โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม 1

รับส่วนลดสูงสุด 35%* *เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม 2

เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม

รูดเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืน*

ช้อปผ่านบัตร…(บาท)ขึ้นไป/ บัตร/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)
25,000.- 200.-
50,000.- 1,000.-
70,000 .- 2,000.-

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บ./ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ)

*เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม 3

ลูกค้า บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม รับส่วนลด 3%  + พิเศษ! ลดเพิ่มอีก 2% *เมื่อช้อปตั้งแต่ 25,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ
*เมื่อซื้อแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า Hitachi รุ่นที่ร่วมรายการ, ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม 4

ช้อปครบ รับฟรี! เมื่อซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า Hitachi

 • ช้อปครบ 70,000.-/ใบเสร็จ ฟรี! เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น HES45V มูลค่า 4,190.-
 • ช้อปครบ 100,000.-/ใบเสร็จ ฟรี! เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น SF85XA WH มูลค่า 7,490.-

*เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข พิเศษ

พิเศษ! รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเก่าเข้าโครงการ Give it Forward**

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน Samsung Brand Fair
วันที่ 30 ก.ย. 2562 – 3 พ.ย. 2562
ที่ The Power ทุกสาขา

เงื่อนไข คุ้ม 1

ช้อปทีวีซัมซุงขนาด 55” ขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อลําโพง Sound Bar ในราคาพิเศษ ตรวจสอบรุ่นที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไข คุ้ม 2

สิทธิพิเศษ จากสถาบันการเงิน บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินั่ม และบัตรเครดิตกรุงศรี

ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 5%* (เมื่อช้อปทีวีและเครื่องเสียง BRAND SAMSUNG ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) เฉwาะบัตรโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โดยรับส่วนลด 3%+2% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปร
• ยกเว้นสินค้าราคาโครงการ, Shock Sale, Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์และสินค้าอื่นๆ บางรายการ
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ต่อที่ 2 บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม แลกคะแนนเท่ายอดชําระ ลด 13%, บัตรเครดิต กรุงศรี แลกคะแนนเท่ายอดชําระ ลด 10%
• จํากัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัตร/วัน สําหรับบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
• จํากัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดที่ 15,000 คะแนน/บัตร/วัน สําหรับบัตรเครดิตกรุงศรี

ต่อที่ 3 รูดชําระเต็มจํานวนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000.-
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนโดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3 บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ)
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้น ในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กําหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
• ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริม การขายนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสําคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจําเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
• รายละเอียด การรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด
• สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
• จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สําหรับยอดใช้จ่าย 140,000 บาท • รับ เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์ 0% สูงสุด 24 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ
• รับเครดิตเงินคืน 7% สําหรับ QLED TV รุ่นที่ร่วมรายการ
• ลูกค้า SMS ลงทะเบียนรับ เครดิตเงินคืนก่อนทํารายการ พิมพ์ SSTV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข บัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 061 404 5555 และได้รับ SMS ตอบรับสิทธิ์ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขโปรโมชั่น
งาน Shop More Save More
วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
ที่ โฮมโปร ทุกสาขา

เงื่อนไขทั่วไป

: เมื่อช้อปสินค้าภายใต้แบรนด์เดียวกัน ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถคละประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะของแผนก Major Appliances (แอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า) ต.ยเช่น ลูกค้าช้อปแอร์ Samsung  1 เครื่อง และ ตู้เย็น Samsung 1 เครื่อง(ในรุ่นที่ร่วมรายการ)ซึ่งจะตรงกับเงื่อนไข เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป/ใบเสร็จ ลดเพิ่ม 5% ซึ่งสินค้านั้นๆต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
: เฉพาะรุ่น และแบรนด์ที่ร่วมรายการ
: ขอสงวนสิทธิ์สินค้าราคาโครงการ สินค้ารายการ Home Electric Super Sale และสินค้าที่ร่วมรายการ HomePro Day งดร่วมรายการ Shop More Save More
: โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
: เงื่อนไขภายใต้บริษัทฯ กำหนด
: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข ลดเพิ่ม 5%

: เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป/ใบเสร็จ ลดเพิ่ม 5%*

เงื่อนไข ลดเพิ่ม 7%

: เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3 ชิ้น ขึ้นไป/ใบเสร็จ ลดเพิ่ม 7%*

เงื่อนไข ลดเพิ่ม 10%

: เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 4 ชิ้น ขึ้นไป/ใบเสร็จ ลดเพิ่ม 10%*

เงื่อนไขที่ 1 - ลำโพงเก่าแลกใหม่

: นำลำโพง JBL รุ่นเก่าชนิดใดก็ได้ที่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้อง มาแลกที่ร้านตัวแทนจำหน่าย รับส่วนลดทันที 20% เมื่อซื้อ JBL Flip 5

: สำหรับลูกค้าที่นำลำโพง ชนิดใดก็ได้จากแบรนด์อื่นๆ  มาแลกซื้อ จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อ JBL Flip 5

: ลำโพงที่นำมาแลกต้องใช้งานได้เท่านั้น!

: ลำโพง 1 เครื่องต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น!

หมายเหตุ ลำโพงเก่าที่นำมาแลก จะถูกส่งต่อให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพวกเขา

เงื่อนไขที่ 2 - เที่ยวฟรีที่พักศรีพันวา* ร่วมกิจกรรม พร้อมยืนยันใบเสร็จ

* ลุ้นรับสิทธิ์ที่พัก Sri Panwa Phuket 3 วัน 2 คืน (ห้องพิเศษ Luxury Pool Villa Hotel) มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

กติกา :

 1. เมื่อซื้อสินค้า และโพสรูปถ่ายสินค้าบน Facebook หรือ Instragram พร้อมติดแฮชแทค #Flip5 #FlipForFun #สีสันใหม่เปลี่ยนคุณให้สนุก และเหตุผลว่า Flip5 ช่วยเปลี่ยนคุณให้สนุกยังไง
 2. ตั้งค่าโพสรูปถ่ายเป็นแบบสาธารณะ
 3. ส่งใบเสร็จยืนยันการซื้อลำโพง JBL Flip 5 ผ่านช่องทาง Line @Mahajaklife
 4. ซื้อสินค้า JBL Flip 5 และโพสรูปสินค้า ภายใน วันที่ 16 ก.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 ก.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2562

ประกาศชื่อผู้โชคดี : วันที่ 5 พ.ย. 2562 ผ่านทาง Facebook fanpage Mahajaklife

เงื่อนไข การรับสิทธิ์ที่พัก Sri Panwa Phuket

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ที่พักศรีพันวา มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล จะต้องทำถูกต้องตามกติกา และครบถ้วน
 2. คณะกรรมการจะเลือกจากผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผู้โชคดีเดินทางเข้ามารับสิทธิ์ได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ (นานา)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข /ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถติดตามรายละเอียด และอัพเดทข่าวสารได้ที่ www.mahajaklife.com/JBL-Flip-5-Campaign

เงื่อนไขทั่วไป

: โปรโมชั่น Samsung Brand Fair (30 กันยายน 2562 – 30 ตุลาคม 2562) เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้าผู้ที่เป็นสมาชิกโฮมการ์ดเท่านั้น
: โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่น เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า  ยี่ห้อ Samsungเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
: ช่วงเวลาดำเนินโปรโมชั่นพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 30 ตุลาคม 2562 ที่โฮมโปรทุกสาขา

เงื่อนไขคุ้ม 1

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Samsung เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุดถึง 35% (โปรดตรวจสอบ รุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย)  
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 2

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Samsung เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการ ดังกล่าวยอดซื้อมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ จะสามารถรูดแบบผ่อน ชำระ 0% ได้นาน 6 เดือน
: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Samsung เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อรูดจ่ายเต็มจำนวน จะได้รับเครดิตเงินคืน โดยต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ตาม “วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน”

วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ตลอดรายการ)

: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดซื้อที่รูดเต็มจำนวน ต่อบัตร ต่อเซลล์สลิปดังนี้

ช้อปผ่านบัตรตั้งแต่…บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน
/บัตร/เซลล์สลิป
25,000 200
50,000 1,000
70,000 2,000

 

: โปรดตรวงสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
: ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าภายหลัง
: ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
: ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เท่านั้น
: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สำหรับยอดใช้จ่าย 70,000 บาท
: รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ

เงื่อนไขคุ้ม 3

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Samsung เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลด 3% + ลดเพิ่มสูงสุดอีก 2% เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อ 20,000 บาท ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อร่วมโครงการ Give it Forward

: เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานที่โฮมโปร ทุกสาขา ในโครงการ Give it Forward เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Samsung ในรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 5% (ส่วนลดนี้ไม่ร่วมกับงาน HomePro Expo และ HomePro Fair)
: ต้องซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าที่จะบริจาคและมีการจัดส่งสินค้าเท่านั้น จึงจะได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขข้างต้น

สินค้าที่รับบริจาค เงื่อนไข
ตู้เย็น ซื้อสินค้าตู้เย็น และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า ซื้อสินค้าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า และมีการจัดส่งสินค้า
โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี ซื้อสินค้าโทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องปรับอากาศ ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ และมีการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้า

 

: ประเภทสินค้าที่รับบริจาคได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์,เครื่องเล่นดีวีดี
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
: เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ทางโฮมโปรได้รับบริจาค จะนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิ ยุวพัฒน์
: ต้องเป็นสิ่งของที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่
: สินค้าที่จะบริจาคต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก ไม่มีบริการรื้อ, ถอน, ถอด, ประกอบ หรือเก็บหน้างานใดๆ
: ทั้งนี้การบริจาคครั้งนี้ของลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

เงื่อนไขทั่วไป

: โปรโมชั่น Panasonic Super Sale  (30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้าผู้ที่เป็นสมาชิกโฮมการ์ดเท่านั้น
: โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่น เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Panasonic เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
: ช่วงเวลาดำเนินโปรโมชั่นพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ที่โฮมโปรทุกสาขา

เงื่อนไขคุ้ม 1

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Panasonic เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุดถึง 35% (โปรดตรวจสอบ รุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย)  
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 2

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Panasonic เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการดังกล่าวยอดซื้อมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ จะสามารถรูดแบบผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 เดือน
: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Panasonic เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อรูดจ่ายเต็มจำนวน จะได้รับเครดิตเงินคืน โดยต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ตาม “วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน”

วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ตลอดรายการ)

: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดซื้อที่รูดเต็มจำนวน ต่อบัตร ต่อเซลล์สลิปดังนี้

ช้อปผ่านบัตรตั้งแต่…บาทขึ้นไป/บัตร/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
25,000 200
50,000 1,000
70,000 2,000

: โปรดตรวงสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
: ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าภายหลัง
: ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284โดยตรง
: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
: ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สำหรับยอดใช้จ่าย 70,000 บาท
: รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ

เงื่อนไขคุ้ม 3

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Panasonic เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลด 3% + ลดเพิ่มสูงสุดอีก 2% เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อ 25,000 บาท ขึ้นไป ต่อรายการ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อร่วมโครงการ Give it Forward

: เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานที่โฮมโปร ทุกสาขา ในโครงการ Give it Forward เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Panasonic ในรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 5%  (ส่วนลดนี้ไม่ร่วมกับงาน HomePro Expo และ HomePro Fair)
: ต้องซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าที่จะบริจาคและมีการจัดส่งสินค้าเท่านั้น จึงจะได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขข้างต้น

สินค้าที่รับบริจาค เงื่อนไข
ตู้เย็น ซื้อสินค้าตู้เย็น และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า ซื้อสินค้าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า และมีการจัดส่งสินค้า
โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี ซื้อสินค้าโทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องปรับอากาศ ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ และมีการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้า

: ประเภทสินค้าที่รับบริจาคได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, เครื่องเล่นดีวีดี
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
: เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ทางโฮมโปรได้รับบริจาค จะนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิยุวพัฒน์
: ต้องเป็นสิ่งของที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่
: สินค้าที่จะบริจาคต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก ไม่มีบริการรื้อ, ถอน, ถอด, ประกอบ หรือเก็บหน้างานใดๆ
: ทั้งนี้การบริจาคครั้งนี้ของลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

เงื่อนไขทั่วไป

: โปรโมชั่น Beko Brand Sale  (29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้าผู้ที่เป็นสมาชิกโฮมการ์ดเท่านั้น
: โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่น เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Beko เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
: ช่วงเวลาดำเนินโปรโมชั่นพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ที่โฮมโปรทุกสาขา

เงื่อนไขคุ้ม 1

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Beko เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% (โปรดตรวจสอบ รุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย)  
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 2

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Beko เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการดังกล่าวยอดซื้อมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ จะสามารถรูดแบบผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 เดือน
: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Beko เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อรูดจ่ายเต็มจำนวน จะได้รับเครดิตเงินคืน โดยต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ตาม “วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน”

วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน   
โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ตลอดรายการ)

: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดซื้อที่รูดเต็มจำนวน ต่อบัตร ต่อเซลล์สลิปดังนี้

ช้อปผ่านบัตรตั้งแต่…บาทขึ้นไป /บัตร/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
25,000 200
50,000 1,000
70,000 2,000

 

: โปรดตรวงสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
: ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าภายหลัง
: ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
: ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สำหรับยอดใช้จ่าย 70,000 บาท
: รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ

เงื่อนไขคุ้ม 3

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Beko เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลด 3% + ลดเพิ่มสูงสุดอีก 2% เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อ 10,000 บาท ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 4

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Beko เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อครบตั้งแต่ 19,990 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ รับฟรี เตารีดไอน้ำ Beko รุ่น SPM7128P (article no. 6003433) มูลค่า 2,590 บาท
: จำกัดของสมนาคุณ 1 ชิ้น / 1 ใบเสร็จ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ของสมนาคุณไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อร่วมโครงการ Give it Forward

: เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานที่โฮมโปร ทุกสาขา ในโครงการ Give it Forward เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi ในรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 5%  (ส่วนลดนี้ไม่ร่วมกับงาน HomePro Expo และ HomePro Fair)
: ต้องซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าที่จะบริจาคและมีการจัดส่งสินค้าเท่านั้น จึงจะได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขข้างต้น

สินค้าที่รับบริจาค เงื่อนไข
ตู้เย็น ซื้อสินค้าตู้เย็น และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า ซื้อสินค้าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า และมีการจัดส่งสินค้า
โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี ซื้อสินค้าโทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องปรับอากาศ ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ และมีการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้า

 

: ประเภทสินค้าที่รับบริจาคได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์,เครื่องเล่นดีวีดี
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
: เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ทางโฮมโปรได้รับบริจาค จะนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิยุวพัฒน์
: ต้องเป็นสิ่งของที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่
: สินค้าที่จะบริจาคต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก ไม่มีบริการรื้อ, ถอน, ถอด, ประกอบ หรือเก็บหน้างานใดๆ
: ทั้งนี้การบริจาคครั้งนี้ของลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

เงื่อนไขทั่วไป

: โปรโมชั่น Mitsubishi Electric Brand Fair  (29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้าผู้ที่เป็นสมาชิกโฮมการ์ดเท่านั้น
: โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่น เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Mitsubishi Electric เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
: ช่วงเวลาดำเนินโปรโมชั่นพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ที่โฮมโปรทุกสาขา

เงื่อนไขคุ้ม 1

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Mitsubishi Electric เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการรับส่วนลดสูงสุดถึง 35% (โปรดตรวจสอบ รุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย)  
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 2

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Mitsubishi Electric เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการดังกล่าวยอดซื้อมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ จะสามารถรูดแบบผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 เดือน
: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Mitsubishi Electric เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อรูดจ่ายเต็มจำนวน จะได้รับเครดิตเงินคืน โดยต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ตาม “วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน”

วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน  
โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่081 927 9999 (3บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ตลอดรายการ)

: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดซื้อที่รูดเต็มจำนวน ต่อบัตร ต่อเซลล์สลิปดังนี้

ช้อปผ่านบัตรตั้งแต่…บาทขึ้นไป /บัตร/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
25,000 200
50,000 1,000
70,000 2,000

: โปรดตรวงสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
: ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าภายหลัง
: ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
: ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สำหรับยอดใช้จ่าย 70,000 บาท
: รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ

เงื่อนไขคุ้ม 3

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ยี่ห้อ Mitsubishi Electric เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลด 3% + ลดเพิ่มสูงสุดอีก 2% เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อ 10,000 บาท ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อร่วมโครงการ Give it Forward

: เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานที่โฮมโปร ทุกสาขา ในโครงการ Give it Forward เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi ในรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 5%  (ส่วนลดนี้ไม่ร่วมกับงาน HomePro Expo และ HomePro Fair)
: ต้องซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าที่จะบริจาคและมีการจัดส่งสินค้าเท่านั้น จึงจะได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขข้างต้น

สินค้าที่รับบริจาค เงื่อนไข
ตู้เย็น ซื้อสินค้าตู้เย็น และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า ซื้อสินค้าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า และมีการจัดส่งสินค้า
โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี ซื้อสินค้าโทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องปรับอากาศ ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ และมีการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้า

 

: ประเภทสินค้าที่รับบริจาคได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์,เครื่องเล่นดีวีดี
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
: เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ทางโฮมโปรได้รับบริจาค จะนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิยุวพัฒน์
: ต้องเป็นสิ่งของที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่
: สินค้าที่จะบริจาคต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก ไม่มีบริการรื้อ, ถอน, ถอด, ประกอบ หรือ เก็บหน้างานใดๆ
: ทั้งนี้การบริจาคครั้งนี้ของลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

คุ้มที่1 ช้อปทีวี บราเวีย ด้วยบัตร โฮมโปร วีซ่าแพลทินัม รับ โปรโมชั่น 4 ต่อ

ต่อที่ 1 ลดทันที 10% พร้อมผ่อน 0% นาน 6 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น) รายการนี้จะได้รับส่วนลด 2 บัตร คือ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี

ต่อที่ 2 ,3,4  

สิทธิพิเศษ จากสถาบันการเงิน
ต่อที่ 2(1)  ลดทันที 3% (ลดอัติโนมัติ)+2%(Setลงระบบ MKAB) เมื่อช้อป SONY ตั้งแต่บาทแรกขึ้นไป (2%เฉพาะ ทีวีเท่านั้น)
ต่อที่ 3(2)  บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม แลกคะแนนเท่ายอดชำระ ลด 13%
บัตรเครดิต กรุงศรี แลกคะแนนเท่ายอดชำระ ลด 10%
ต่อที่ 4(3)  รูดเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000.-  (ตามรอบเมล์ 8 วันที่ 25 ก.ค. 2562 – 28 ส.ค. 2562)

รูดเต็มจำนวน
….(บาท) ขึ้นไป/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน(3.1) (บาท) เฉพาะบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม เมื่อแลกคะแนนทาง SMS(3.2)
20,000.- 200.-
50,000.- 800.-
70,000.- 1,500.- รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 4,900.-
เมื่อแลก 35,000 คะแนนทาง SMS
100,000.- 3,000.- รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 7,000.-
เมื่อแลก 50,000 คะแนนทาง SMS
200,000.- 6,000.- รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 14,000.-
เมื่อแลก 100,000 คะแนนทาง SMS
300,000.- 10,000.- รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 26,000.-
เมื่อแลก 160,000 คะแนนทาง SMS


(3.1)
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยการพิมพ์ HK1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999

(3.2) ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มเมื่อแลกคะแนนทาง SMS เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยการพิมพ์ HK2 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999

เงื่อนไข(1)

 • รับส่วนลด 3% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปร
 • ยกเว้นสินค้า Super Shock , Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์และสินค้าอื่นๆบางรายการ
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

    (2)

 • จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 13% หรือแลก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน เฉพาะบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 • จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือแลก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

 (3) เงื่อนไขรวม

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • เครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีคำพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 0-2831-6000 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ0-2646-3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 (3.1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/ตลอดรายการ

(3.2) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มเมื่อแลกคะแนนทาง SMS

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเฉพาะบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัมที่มียอดใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนดและมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 26,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะดำเนินการหักคะแนนสะสมและคืนเครดิตเงินคืนให้ลูกค้าในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันสิ้นสุดรายกส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

ต่อที่  4(3) * รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000.-  (เฉพาะรอบเมล์ 9  วันที่ 29 ส.ค. 2562 – 29 ก.ย. 2562)

รูดเต็มจำนวน(3.1) ผ่อนชำระ(3.2)
 

ช้อปผ่านบัตร…ขึ้นไป
/บัตร/เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน
25,000 200
50,000 1,000
70,000 2,000

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
โดยการพิมพ์ HSS  เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บ./ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ)

 

 

รับส่วนลด 3 – 17%

พร้อมผ่อน 0% นาน 10 เดือน ทั้งแบรนด์
สำหรับสินค้า 15,000 บาทขึ้นไป/รายการ

พร้อมผ่อน 0% นาน 4 เดือน ทั้งแบรนด์
สำหรับสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/รายการ

เงื่อนไข              (1)

        • รับส่วนลด 3% , 5% พร้อมรับของสมนาคุณจากแบรนด์สินค้า
        • ยกเว้นสินค้า shock sale, clearance sale, สินค้าตัวโชว์และสินค้าอื่นๆบางรายการ
        • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(2)

        • จำกัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัตร/วัน สำหรับบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
        • จำกัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน และสูงสุดที่ 15,000 คะแนน/บัตร/วัน สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี

(3.1)

        • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
        • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าภายหลัง
        • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
        • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
        • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
        • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
        • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคีน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
        • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
        • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
        • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สำหรับยอดใช้จ่าย 140,000 บาท
        • รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ

(3.2)

        • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
        • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

คุ้ม 2 ประกันเพิ่ม 3 ปี ประกัน 3 ปี โดยบริษัท Sony Thai กับทีวี 4K ทุกรุ่น (ทีวี series X ขึ้นไป)

หมายเหตุ :
2% บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม SET SINGLE SALE MCH3 : VS

รหัสโปรโมชั่น ชื่อโปรโมชั่น รายละเอียด
TD19029086 MAIL8/19(HPCD-DIS2%)All Brand V.1257_VS VS V.1257 All Brand,Tender:HPAI,HPCD,HPCO,HPIN บัตรHPCD:Credit ตั้งแต่1.-ลด2%(MKAB)

เงื่อนไขทั่วไป

: โปรโมชั่น Hitachi Crazy Sale  (25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2562 ) เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้าผู้ที่เป็นสมาชิกโฮมการ์ดเท่านั้น
: โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่น เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
: ช่วงเวลาดำเนินโปรโมชั่นพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่โฮมโปรทุกสาขา

เงื่อนไขคุ้ม 1

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการรับส่วนลดสูงสุดถึง 35%* (โปรดตรวจสอบ รุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย)  
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 2

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อรูดจ่ายเต็มจำนวน จะได้รับเครดิตเงินคืน โดยต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ตาม “วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน”

วิธีการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน โดยการพิมพ์ HSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 16 หลักแล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (3บาท/ครั้ง, ส่งเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ตลอดรายการ)
: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดซื้อที่รูดเต็มจำนวน ต่อบัตร ต่อเซลล์สลิปดังนี้

ช้อปผ่านบัตรตั้งแต่…บาทขึ้นไป/ บัตร/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
25,000 200
50,000 1,000
70,000 2,000

: โปรดตรวงสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
: ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าภายหลัง
: ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
: รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
: ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิระหว่างช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดแคมเปญ สำหรับยอดใช้จ่าย 70,000 บาท
: รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ

เงื่อนไขคุ้ม 3

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลด 3%* + ลดเพิ่มสูงสุดอีก 2%* เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อ 25,000 บาท ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขคุ้ม 4

: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ รับฟรี เครื่องทำน้ำอุ่น Hitachi รุ่น HES45V (article no. 6003131) มูลค่า 4,190 บาท
: เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ยอดซื้อตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ รับฟรี เครื่องซักผ้าฝาบน Hitachi รุ่น SF80XB WH (article no. 6003861) มูลค่า 7,490 บาท
: จำกัดของสมนาคุณ 1 ชิ้น / 1 ใบเสร็จ
: โปรดตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ของสมนาคุณไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อร่วมโครงการ Give it Forward

: เมื่อบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานที่โฮมโปร ทุกสาขา ในโครงการ Give it Forward  เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Hitachi ในรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 5%*  (ส่วนลดนี้ไม่ร่วมกับงาน HomePro Expo และ HomePro Fair)
: ต้องซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าที่จะบริจาคและมีการจัดส่งสินค้าเท่านั้น จึงจะได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขข้างต้น

สินค้าที่รับบริจาค

เงื่อนไข

ตู้เย็น ซื้อสินค้าตู้เย็น และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า ซื้อสินค้าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า และมีการจัดส่งสินค้า
โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี ซื้อสินค้าโทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี และมีการจัดส่งสินค้า
เครื่องปรับอากาศ ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ และมีการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้า

 

: ประเภทสินค้าที่รับบริจาคได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, เครื่องเล่นดีวีดี
: โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับ ณ จุดขาย
: สินค้า Clearance และการซื้อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการ
: บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ซื้อควรเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
: ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
: เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ทางโฮมโปรได้รับบริจาค จะนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิยุวพัฒน์
: ต้องเป็นสิ่งของที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่
: สินค้าที่จะบริจาคต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก ไม่มีบริการรื้อ, ถอน, ถอด, ประกอบ หรือเก็บหน้างานใดๆ
: ทั้งนี้การบริจาคครั้งนี้ของลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้