อย่าเสียสิทธิ์ ลงทะเบียนรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนสูงสุด 1,000.- บาท

อย่าเสียสิทธิ์ ลงทะเบียนรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนสูงสุด 1,000.- บาท

เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2562 ทาง www.epayment.go.th

อย่าลืมสมัคร Prompt Pay ผูกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนลงทะเบียนนะครับ