SHARP THE BIGGER THE BETTER วันที่ 20 ส.ค. 2562 – 15 ต.ค. 2562

SHARP

SHARP THE BIGGER THE BETTER
รับเงินคืน พร้อมของแถมสูงสุด 120,000.-*

20 ส.ค. 2562 – 15 ต.ค. 2562

รับฟรี* Soundbar รุ่น 8A-C31AX1 มูลค่า 24,990.- สำหรับ 8K ทุกรุ่น / Soundbar รุ่น HT-SB603MKII มูลค่า 12,990.- สำหรับ 4K รุ่น 70″

SHARP

เงื่อนไข SHARP BRAND FAIR วันที่ 20 ส.ค. 2562 – 15 ต.ค. 2562
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อโทรทัศน์รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น / รับส่วนลด 90,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C80AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1 และ special gift มูลค่า 5,900 บาท, รับส่วนลด 50,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C70AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1 , รับส่วนลด 20,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C60AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1, ทีวีเก่าชาร์ป รับส่วนลด 5,000 บาท, ทีวีเก่ายี่ห้ออื่น รับส่วนลด 3,500 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 4T-C70AH1X และ 4T-C70AL1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น HTSB603MKll, ทีวีเก่าชาร์ป รับส่วนลด 2,000 บาท, ทีวีเก่ายี่ห้ออื่น รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 4T-C60AH1X, 4T-C60AL1X, LC-60UA6500X และ LC-60UA6800X / สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนและถูกต้อง / สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านต่อการรับรางวัล 1 สิทธิ์ / ใบกำกับภาษี จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ) / ใบกำกับจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน 20 ส.ค. 2562 – 15 ต.ค. 2562 เท่านั้น / ชื่อและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษี จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม / ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้ / บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของแถมและเงินคืนให้ลูกค้าภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย / ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด / กรณีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและเงินคืน / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 20 ส.ค. 2562 – 15 ต.ค. 2562 / สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สอบถามรายละเอียดธนาคารที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย / ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ / ตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ / ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและราคาเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะในบางสาขาเท่านั้น / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคุณ (ลงทะเบียนที่ th.sharp หรือ QR Code)

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562– 15 ตุลาคม 2562

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 – 15 ตุลาคม 2562
 2. ใบกากับภาษีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ,ชื่อร้านค้า,รุ่นสินค้า,ราคาสินค้า,จานวนสินค้า,วันที่ซื้อ)
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 4. บัตรประชาชน ต้องตรงกับใบกากับภาษี
 5. สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อการรับของแถม และเงินคืน 1 สิทธิ์
 6. จัดส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการลงทะเบียนหน้า เว็บไซต์ (ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ)

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. เพศ (ญ/ช)
 3. อายุ
 4. เบอร์ติดต่อ
 5. อีเมลล์
 6. ที่อยู่
 7. เลขประจาตัวประชาชน
 8. ใบเสร็จยืนยันการซื้อ
 9. เลขรับประกัน