ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรม “ช้อปหมื่น ลุ้นล้าน”

ประกาศผลกิจกรรม

*อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ทาง Call Center HomePro จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในคูปอง
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำ
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ติดต่อรับของรางวัลด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์และไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป