ยิ้มรับของขวัญปีใหม่…กฟผ. 1 ก.พ. 2563 – 29 ก.พ. 2563

ยิ้มรับของขวัญปีใหม่...กฟผ. 1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563

ยิ้มรับของขวัญปีใหม่…กฟผ. ส่วนลด 300 บาท
สำหรับนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กฟผ. 
ที่โฮมโปร และ เดอะเพาเวอร์ ทุกสาขา
1 ก.พ. 2563 – 29 ก.พ. 2563

ยิ้มรับของขวัญปีใหม่...กฟผ. 1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563

ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ ที่ระบุไว้หลังคูปอง หรือคลิก