ช้อปแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า รับส่วนลดมูลค่า 1,000.- บาท เมื่อร่วม Give it Forward

Give it Forward

ช้อป!! แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
แล้วเข้าร่วมโครงการ HomePro Give it Forward
วันที่ 24 มิ.ย. 62 – 28 ก.ค. 62
รับฟรี ส่วนลด มูลค่า 1,000.-*

เงื่อนไข

 1. ลูกค้ารับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่ม MA ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า *เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ
 2. ลูกค้าต้องเข้าร่วมโครงการ Give it Forward และกรอกแบบฟอร์มเอกสาร Give it Forward ให้ครบถ้วนพร้อมระบุประเภทสินค้าที่จะบริจาคเข้ากับโครงการให้ครบถ้วนชัดเจน
 3. สินค้าที่จะบริจาคจะต้องเป็นประเภทเดียวกับสินค้าที่ซื้อเท่านั้น
 4. สินค้าที่ซื้อ 1 ชิ้น ต่อสินค้าบริจาคที่เป็นประเภทเดียวกัน 1 ชิ้นเท่านั้น
 5. สินค้าที่บริจาคลูกค้าจะต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก, ไม่มีบริการรื้อถอน, ประกอบ, หรือเก็บหน้างานใดๆ ยกเว้นแอร์แขวนผนังเท่านั้นบริการรื้อถอนฟรี
 6. สินค้าที่ซื้อใหม่ ต้องเป็นสินค้าที่จัดส่งโดยโฮมโปรฯ เท่านั้น (สินค้าที่รับกลับเองไม่เข้าเงื่อนไข)
 7. กรณีที่แจ้งบริจาค และ โฮมโปรฯ ไปรับสินค้าจากบ้านลูกค้าแล้วจะไม่สามารถนำสินค้าบริจาคมาคืนได้อีก
 8. หากมีการเปลี่ยนสินค้า หรือ ยกเลิก ลูกค้าต้องคืนคูปองส่วนลด 1,000 บาท และทางโฮมโปรฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสินค้าที่รับบริจาคในทุกกรณี
 9. สินค้าหมวดเครื่องปรับอากาศที่รับบริจาค ต้องเป็นแบบติดผนังเท่านั้น
 10. การบริจาคไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
 11. รายการส่งเสริมการขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบริจาค สำหรับรายการสินค้าที่ผิดเงื่อนไข และไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

Give it Forward*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า โฮมโปรทุกสาขา