Beko ร่วมกับ โฮมโปร มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

Beko ร่วมกับ โฮมโปร มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท เบโค ไทย จำกัด นำโดย คุณพรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ ตัวแทนร้านค้าพันธมิตร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมใจ มธุรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดซื้อสินค้า Home Electric ร่วมมอบตู้เย็น Beko จำนวน 2 เครื่อง และไมโครเวฟ Beko 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีสุขพลานามัยที่ดีพร้อมต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้

โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของบริจาค ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช โดยทางโรงพยาบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งนี้

บริษัท เบโค ไทย จำกัด และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับ

Beko ร่วมกับ โฮมโปร มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช