8.8 HomePro Super Deal 6 ส.ค. 2563 – 8 ส.ค. 2563

8.8 HomePro Super Deal ที่สุดของความคุ้ม
6 ส.ค. 2563 – 8 ส.ค. 2563

 

ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ ช้อปทีวีวีและเครื่องเสียง

 

8.8 SUPER DEAL

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลดเพิ่มอีกสูงสุด 20% สูงสุด 500.- เมื่อช้อปครบ 1,000.- ขึ้นไป เมื่อชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิต KBANK, บัตรเครดิต SCB, บัตรเครดิต JCB และบัตรเครดิต CITI
  • สงวนสิทธิ์รับคะแนนสะสม Forever Rewards จากบัตร KTC
  • บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส ไม่เข้าร่วม
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระแบบผ่อน 0% ได้ โปรโมชั่นส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่ติดป้าย Best price
 • สงวนสิทธิ์สินค้าวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรับคะแนน Home card
 • โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการทุกประเภท ค่าจัดส่งสินค้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • โปรโมชั่นส่วนลดจะคำนวณจากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการส่วนลดโปรโมชั่นดังกล่าว
 • Homepro Online ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่น คำตัดสินของคณะกรรมการ โฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, กรุงศรี
ช้อปที่สาขา
รับส่วนลด 13% (เฉพาะบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม)
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดชำระ
(จำกัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/วัน)
ช้อปออนไลน์ที่ www.HomePro.co.th
รับเครดิตเงินคืน 15%
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดชำระ
(จำกัดการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/วัน)
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน โดยการพิมพ์ HON2เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
แล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
2. บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ช้อปที่สาขา
แลกรับส่วนลด 15%
เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
(จำกัดยอดส่วนลดสูงสุด 15,000 บาท/เซลส์สลิป หรือยอดซื้อ 100,000 บาท/เซลส์สลิป)
ช้อปออนไลน์ที่ www.HomePro.co.th
รับเครดิตเงินคืน 15%
เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
(จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/บัตร/วัน)
SMS ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมรับเงินคืนในวันที่ทำรายการซื้อสินค้า พิมพ์ HPO ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไขโปรโมชั่นที่สาขา
เงื่อนไขบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 • จำกัดการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระเพื่อรับส่วนลด 13% เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเลือกแลกคะแนน 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
เงื่อนไขบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งรายการชำระเต็มจำนวนและรายการแบ่งชำระ ที่โฮมโปร ทุกสาขา เฉพาะ วันที่ 8 ส.ค. 63
 • รับส่วนลด 15% หรือ 150 บาท เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + แลกใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน (จำกัดยอดส่วนลดสูงสุด 15,000 บาท/เซลส์สลิป หรือยอดซื้อ 100,000 บาท/เซลส์สลิป)
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards ที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และสามารถแลกรับส่วนลดได้โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับส่วนลด เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับส่วนลด ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตส่วนราชการ และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (ทุก 1,000 คะแนน) หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 • สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000
เงื่อนไขโปรโมชั่น Online
เงื่อนไขบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 7,500 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ หรือเท่ากับยอดใช้จ่าย 50,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะมอบให้ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มติม ณ จุดขาย
เงื่อนไขบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
เงื่อนไขการรับส่วนลด 15% ที่สาขาของโฮมโปร
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนที่ www.HomePro.co.th เฉพาะ วันที่ 8 ส.ค. 63
 • รับเครดิตเงินคืน 15% หรือ 150 บาท เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + แลกใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/บัตร/วัน)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน ณ วันที่ทำรายการซื้อสินค้า พิมพ์ HPO ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารจะคำนวณเฉพาะเซลส์สลิปที่มีคะแนนสะสมเพียงพอในระบบ และต้องแลกเต็มจำนวน (ทุก 1,000 คะแนน) หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบไม่สามารถทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์ การแลกใช้คะแนนสะสม เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, และบัตรเสริม ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กร, บัตรเครดิตจัดซื้อ, บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรยูเนี่ยนเพย์ ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังจากที่ทำรายการ ภายใน 90 วัน และแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ก่อนลงทะเบียนได้ที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือโทร. 0 2638 4000 กด 1522
 • เงื่อนไขการขายสินค้าหรือบริการเป็นไปตามที่เว็บไซต์กำหนด ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามเว็บไซต์โดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4000
 • สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000