หุ่นยนต์ดูดฝุ่น MISTER ROBOT

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
วันที่ 29 เมษายน 2562

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น MISTER ROBOT

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mister Robot ดีไซน์โดดเด่น ตัวเครื่องกะทัดรัด
จัดเก็บได้สะดวก ไม่เปลืองพื้นที่ สามารถกวาดและถูได้ในเครื่องเดียว

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น