NEW! SAMSUNG QLED 8K

samsung-8k
วันที่ 14 มีนาคม 2562

NEW! SAMSUNG QLED 8K
เป็นเจ้าของแห่งความสมบูรณ์แบบก่อนใคร

เปิดจองภายในงาน โฮมโปร เอ็กซ์โป
วันที่ 15-24 มี.ค. 62 บูธ B1 ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จองสินค้าภายในงาน รับฟรี ลำโพง รุ่น HW-N950/XT มูลค่า 33,990.-

 

เงื่อนไขการรับของแถม 
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า Samsung QLED 8K รุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ Q900 ขนาด 82”, 75” และ 65” ณ ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย Samsung สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2562
• ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายจะทำการนัดหมายและจัดส่ง QLED 8K ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
• รับฟรี Samsung Soundbar HW-N950/XT มูลค่า 33,990 บาท พร้อมรับประกันสินค้า Samsung QLED 8K 3 ปี ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ เมื่อลงทะเบียนตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/8kpreorder ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
• ในกรณีสินค้า (ของสมนาคุณจากบริษัท Samsung) มีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
• บริษัท Samsung จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Samsung Soundbar HW-N950/XT ให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าและลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนสำเร็จ หากไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกของสมนาคุณ
• ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
• การรับประกันสินค้า Samsung QLED 8K 3 ปี ผู้ที่ซื้อสินค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/8kpreorder ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
• ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ณ จุดขาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-689-3255

*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด