BOSCH เครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องซักผ้า
วันที่ 29 เมษายน 2562

BOSCH เครื่องซักผ้าฝาหน้า 
รุ่น WAW28740EU 

สร้างความสดชื่นให้เนื้อผ้า ถนอมผ้า และกำจัดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย
ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมากถึง 99.99%

เครื่องซักผ้า