เครื่องกรองฝุ่น MISTER ROBOT

เครื่องกรองฝุ่น
วันที่ 29 เมษายน 2562

เครื่องกรองฝุ่น MISTER ROBOT

HEPA สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมโครได้ถึง 99.97%

เครื่องกรองฝุ่น