Tag Archives: Smartwatch

Smartwatch สุดคูล! ใช้พลังงานความร้อนจากร่างกายแทนการชาร์จไฟ

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของทุกอุปกรณ์คือ แบตต้องทน อย่างน้อยต้องใช้ได้ข้ามวัน จะดีแค่ไหนถ้ามี Smartwatch ที่ไม่ต้องชาร์จไฟแต่ใช้ความร้อนจากร่างกายของเราเป็นพลังงานแทน อ่านต่อ