Promotion ทีวีเก่าแลกใหม่ 1 – 25 ก.ย. 59

TV เก่าแลก ใหม่

เปลี่ยนทีวีเก่า เป็น Smart TV ใหม่ มีแต่คุ้ม!

รับทันที คูปองส่วนลดสูงสุด 15,000.-*

1 – 25 ก.ย. 59

เมื่อนำ Plasma TV, LCD TV หรือ Projection TV เครื่องเก่า

ไม่จำกัดยี่ห้อตั้งแต่ 32″ ขึ้นไป ที่ใช้งานได้มาแลกซื้อสมาร์ททีวีเครื่องใหม่

รับทันที คูปองส่วนลดสูงสุด 15,000.-*

Print

     

ทีวีเก่ามอบให้แด่ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

dd

*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ