สุขใจเวอร์! แลกคุ้มทันใจ ได้ลดทันที

สุขใจเวอร์!

เพียงคุณนำทีวีเก่า มาเปลี่ยนเป็นทีวีใหม่

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาทสุขใจเวอร์!  เพียงคุณนำทีวีเก่า มาเปลี่ยนเป็นทีวีใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท

(เมื่อนำทีวีเก่ามาแลกซื้อทีวีใหม่ตั้งแต่ 24” ขึ้นไป)

และทีวีเก่า เดอะ เพาเวอร์จะนำไปมอบให้แก่ขชุมชน หรือโรงเรียนที่ขาดแคลน

เฉพาะแบรนด์ และ รุ่นที่ร่วมรายการ