Beko NeoFrost

BEKO NeoFrostTM

พัฒนาการอีกขั้นของระบบ No-Frost  เทคโนโลยี NeoFrostTM จากเบโค

NeoFrostTM

ระบบแยกส่วนอัจฉริยะในตู้เย็นเบโค เก็บรักษาความสดได้ยาวนานกว่า ทำความเย็นได้เร็วกว่าเดิม 2 เท่า กลิ่นอาหารในช่องแช่ไม่ปะปนกัน

เบโค จึงพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็น NeoFrostTM ขึ้น
ระบบ NeoFrostTM เป็นระบบทำความเย็นแบบแยกส่วนการทำงานอย่างอิสระ ระหว่างช่องแช่เย็น และช่องแข็ง ช่วยรักษาความชื้นในอาหารได้มากถึง 90% คงความสดของอาหารได้ยาวนานยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันกลิ่นของอาหารในช่องแช่เย็น และช่องแช่เข็งเข้าปะปนกัน รักษาความเย็นที่ไหลเวียนภายในตู้เย็นให้คงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ProSmartTM
Inverter Compressor

ระบบทำความเย็นที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เสถึยร และสม่ำเสมอ ทำงานเงียบ ช่วยประหยัดพลังงงานได้มากกว่า 45% และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ActiveFresh BlueLightTM

แสงสีห้าที่ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาผัก และผลไม้ให้ยาวนานขึ้น รักษาความสด และคงคุณค่าทางโภชนาการของผัก และผลไม้ให้ยาวนานที่สุดด้วยแสงสีฟ้า ภายในช่องเก็บผัก Active Fresh Blue LightTM ซึ่งช่วยให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงขึ้นภายในตู้เย็นตลอดเวลา เช่นเดียวกับในธรรมชาติ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสด และคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้อย่างสูงสุดตลอดอายุของผัก และผลไม้แต่ละชนิด

IonGuard

เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยประจุไฟฟ้า รักษาความสดสะอาดของอาหารด้วยเทคโนโลยี IonGuardTM ที่จะสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นเพื่อดักจับเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นภายในตู้เย็น และยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย จึงทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้สด สะอาด และยาวนานยิ่งขึ้น

EverFresh+

เทคโนโลยี EvenFresh+ ในช่องผัก และผลไม้แบบพิเศษ ช่วยรักษาความสดของผัก และผลไม้ได้นานสูงสุดถึง 30 วัน ช่วยควบคุมความชื้น และการไหลเวียนของอากาศภายใน ลดอัตราการเน่าเสีย และช่วยยืดอายุของผัก และผลไม้ให้คงความสดได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่า จากการทดสอบในห้องแลปจากทวีปยุโรป