“4 ธันวาคม ของทุกปี” กับภาพหน้าจอที่สถิตในดวงใจไทยทุกคน

4 ธันวา ในหลวง พระราชดำรัส

 “วันที่ 4 ธันวาคม” หนึ่งวันก่อนวันพ่อแห่งชาติในทุก ๆ ปี เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสแก่คนไทยทั้งประเทศและคณะบุคคลที่มาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยออกอากาศถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทุกช่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนรอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีพร้อมกันทั้งประเทศ

นับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษา การพัฒนาชาติ และการดำรงตนเป็นคนดีของสังคม ทรงเป็นทั้ง “ครู” และ “ขวัญกำลังใจ” ให้กับคนไทยทั้งชาติ

 

พระราชดำรัส ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2511

4 ธันวาคม 2511 ในหลวง พระราชดำรัส

“…แต่ละศาสนาก็สอนให้เมตตาต่อผู้อื่น ให้เคารพความคิดของผู้อื่น ไม่ใช่บังคับ ไม่ใช่ข่มขู่ จึงพูดได้ว่าดีใจที่พบท่านทั้งหลายที่สนใจจะปฏิบัติ ที่จะค้นคว้าในศาสนาต่าง ๆ …”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันที่ 4 ธันวาคม 2511

 

พระราชดำรัส ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2518

4 ธันวาคม 2518 ในหลวง พระราชดำรัส

 “…เรามีบ้านเมืองแล้ว เราต้องรักษาไม่ใช่ทำลาย ใครอยากทำลายบ้านเมืองก็ทำลายเข้า เชิญทำลาย เราสู้ แต่ว่าผู้ที่จะทำลายระวังดี ๆ คือว่าผู้ที่อยากทำลายนั่นไม่ใช่ว่าเขาอยากทำลายเพื่ออะไร แต่เขาทำลายตัวเอง…”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2518

 

พระราชดำรัส ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2524

4 ธันวาคม 2524 ในหลวง พระราชดำรัส

“…ในการปฏิบัติตนในหน้าที่การงานของแต่ละคน ๆ คนหนึ่งคนใดนั้นไม่ได้ทำอย่างเดียว ทำทุกอย่างทำหลายอย่าง แต่ว่าก็อาจจะหนักไปในทางหนึ่งทางใด เพราะมีหน้าที่ต่างกัน แต่ว่าถ้าไม่สอดคล้องกัน มันก็เป็นการเบียดเบียนกัน…”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2524

 

พระราชดำรัส ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2538

4 ธันวาคม 2538 ในหลวง พระราชดำรัส

“…การต่อสู้น้ำท่วมครั้งนี้ ต้องเสียเงินเป็นร้อย เป็นพัน หรือเป็นหมื่นล้าน.   แต่ว่าถ้าทำสำเร็จก็จะได้กำไร เพราะไม่ต้องสงเคราะห์ ไม่มีผู้เสียหาย และไม่มีผู้เสียผลประโยชน์…”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2538

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2556
พระราชดำรัสต่อประชาชนชาวไทยครั้งสุดท้ายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยในการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในพระชนม์ชีพ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 ธันวาคม 2556 ในหลวง พระราชดำรัส

“…บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะ เรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ. คนไทยทุกคน จึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน ให้สมแก่ฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย…”

เทปบันทึกภาพ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2556 ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล วันที่ 5 ธันวาคม 2556

 

 

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ทุกพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท จะสถิตอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งประเทศ เราจะขอยึดมั่นและน้อมนำแนวทางที่พระองค์ทรงมอบไว้มาปฏิบัติ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานให้คงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์

ที่มา: สำนักราชเลขาธิการ

 

ติดตามสาระดี ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องใช่ไฟฟ้าอัพเดทล่าสุดจาก The Power ได้ที่นี่